Nova DNK v Jezusu

16. junij 2022
Chrisovo kri so ponovno testirali štiri leta po transplantaciji kostnega mozga. Kostni mozeg je priskrbel, kar je bilo potrebno za njegovo ozdravitev, ampak mu je pustil presenečenje. DNK v Chrisovi krvi je bil darovalčev, ne njegov. To je smiselno, saj je bil cilj postopka, da zamenjajo njegovo oslabljeno kri z darovalčevo zdravo krvjo. A tudi brisi na Chrisovih licih, ustnicah in jeziku so pokazali darovalčev DNK. Na nek način je postal nekdo drug – čeprav je obdržal svoje spomine, zunanji videz in nekaj originalnega DNK.
Chrisova izkušnja je zelo podobna temu, kar se zgodi v življenju človeka, ki sprejme odrešitev v Jezusu. Na točki duhovne preobrazbe – ko začnemo verovati v Jezusa –, postanemo nova stvaritev (2 Kor 5,17). Pavlovo pismo cerkvi v Efezu jih je spodbudilo, naj razodenejo notranjo preobrazbo: »Treba je, da odložite starega človeka, kakor je živel doslej … in oblečete novega človeka, ki je po Bogu ustvarjen v pravičnosti in svetosti resnice« (Ef 4,22.24). Da so odbrani za Kristusa.
Ne potrebujemo brisov DNK niti krvnih testov, da bi pokazali preobražajočo moč Jezusa, ki živi v nas. Ta notranja resničnost naj bo očitna v načinu, kako ravnamo s svetom okrog sebe in odkrivamo, da smo »drug do drugega dobrosrčni in usmiljeni ter drug drugemu [odpuščamo], kakor je tudi [nam] Bog milostno odpustil v Kristusu« (v. 32).
— Kirsten Holmberg

V razmislek

Kako vas je Jezus spremenil navznoter? Kako se ta notranja resničnost kaže v načinu, kako ravnate s tistimi okrog vas?
Jezus, hvala, da si me naredil novega in mi dal novo življenje v tebi. Prosim, pomagaj mi »odložiti« stare poti in »obleči« tvojo podobnost.

Berilo

Ef 4,17–24

Ključna vrstica

… in oblečete novega človeka, ki je po Bogu ustvarjen v pravičnosti in svetosti resnice. Ef 4,24