Nobena formula ni potrebna

15. marec 2022
Ko je bila Jen majhna, je njena dobronamerna učiteljica nedeljske šole poučila otroke o evangelizaciji, kar je vključevalo učenje vrstic na pamet in formulo za oznanjanje evangelija. S prijateljico sta to živčno preizkusili na prijateljici, v strahu, da bi pozabili pomembno vrstico ali korak. Jen se ne »spomni, ali se je večer končal s spreobrnitvijo, vendar predvideva, da se ni.« Ta pristop se je bolj osredotočil na formulo kot na osebo.
Zdaj, leta kasneje, Jen in njen mož kažeta svojim otrokom ljubezen do Boga in oznanjanje vere bolj vabljivo. Razumeta, da je pomembno učiti otroke o Bogu, Svetem pismu in osebnem odnosu z Jezusom, a to delata tako, da živita vsak dan zgled ljubezni do Boga in Svetega pisma. Kažeta, kaj pomeni biti »luč sveta« (Mt 5,14) in se približati drugim z dobroto in ljubeznivimi besedami. Jen pravi: »Ne moremo prenesti besed življenja na druge, če jih sami nimamo.« Ko z možem izkazujeta dobroto v svojem življenjskem slogu, pripravljata svoje otroke, »da povabijo druge v svojo vero«.
Ne potrebujemo formule, da bi druge pripeljali k Jezusu – najpomembnejše je, da jih ljubezen do Boga vabi in sije skozi nas. Ko živimo v njegovi ljubezni in jo oznanjamo drugim, Bog pritegne tudi druge, da ga spoznajo.
— Alyson Kieda

V razmislek

Kako ste nekomu drugemu oznanili dobro novico? Kakšen je bil rezultat? Na kakšne druge načine lahko še oznanjate Jezusa?
Dragi Bog, želim, da drugi izkusijo ljubeč odnos, ki ga imam s teboj. Pomagaj mi, da bom s svojim življenjem in besedami pritegnil druge k tebi.

Berilo

Mt 5,13–16

Ključna vrstica

Takó naj vaša luč sveti pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega Očeta, ki je v nebesih. Mt 5,16