Molitvene kartice

18. februar 2023
Med konferenco o pisanju, kjer sem služila kot član fakultete, mi je Tamy izročila razglednico z na roke napisano molitvijo. Razložila je, da je prebrala biografije zaposlenih na fakulteti, potem pa napisala specifične molitve na vsako kartico in molila za nas ter nam jih izročila. Z občudovanjem nad podrobnostmi v njenem osebnem sporočilu zame sem se zahvalila Bogu, da me je spodbudil s Tamyjinim dejanjem. Potem sem še jaz molila zanjo. Ko sem se borila z bolečino in utrujenostjo med konferenco, sem si ponovno ogledala njeno razglednico. Bog je osvežil mojega duha, ko sem ponovno prebrala njeno sporočilo.
Apostol Pavel je prepoznal izredno pomemben učinek molitve za druge. Spodbudil je verujoče, naj se pripravijo na boj »proti zlohotnim duhovnim silam v nebeških področjih« (Ef 6,12). Spodbudil je nenehne in specifične molitve, medtem ko je poudaril potrebo po posredovanju za druge v posredniški molitvi. Pavel je tudi prosil za drzne molitve zase. »Molíte tudi zame, da mi bo dan govor, ko bom odpiral usta, tako da bom neustrašeno oznanil skrivnost evangelija, za katerega opravljam poslanstvo v verigah« (v. 19–20).
Ko molimo drug za drugega, nas Sveti Duh tolaži in krepi našo odločitev. Potrjuje, da potrebujemo njega in drug drugega, in nam zagotavlja, da sliši vsako molitev – tiho, izgovorjeno ali napisano na kartico – in odgovarja v skladu s svojo popolno voljo.
— Xochitl Dixon

V razmislek

Kako vam je Bog pomagal po posredniški molitvi drugih? Koga lahko danes spodbudite s kartico z molitvijo?
Dragi Bog, prosim, pomagaj mi, da se ti bom približala z drznimi molitvami zase in za druge.

Berilo

Ef 6,10–20

Ključna vrstica

Ob vsaki priložnosti molíte v Duhu z vsakršnimi molitvami in prošnjami. Ef 6,18