Moliti kot Jezus

1. april 2020
Vsak kovanec ima dve plati. Sprednja stran se imenuje cifra, ker je na njej številčna vrednost, zadnja pa mož, ker je bil na njej prvotno cesar, kasneje pa kakšen drug pomembnež.
Tako kot kovanec ima Kristusova molitev v getsemanskem vrtu dve plati. V najglobljih urah svojega življenja, v noči, preden je umrl na križu, je Jezus molil: »Oče, če hočeš, daj, da gre ta kelih mimo mene, toda ne moja volja, ampak tvoja naj se zgodi« (Lk 22,42). Ko Kristus reče: »Daj, da gre ta kelih mimo mene,« je to najiskrenejša molitev. Odkrije tudi svojo osebno željo: »To si želim.«
Potem Jezus obrne kovanec in moli: »Ne moja volja.« To je plat odpovedovanja samemu sebi. Da se odpovemo sebi za Boga, se začne, ko preprosto rečemo: »Kaj pa TI želiš, Bog?«
Ta molitev dveh plati je vključena tudi v Mt 26 in Mr 14 in je omenjena v Jn 18. Jezus je molil obe plati molitve, »daj, da gre ta kelih mimo mene« (to, kar jaz hočem), in tudi »toda ne moja volja« (kaj želiš ti, Bog?), in je kolebal med njima.
Dve plati Jezusa. Dve plati molitve.
— Elisa MorganV RAZMISLEK: Kaj bi se lahko naučili, če bi molili iskreno in s popolnim odpovedovanjem sebi, tako kot je Jezus? S kakšno situacijo se spopadate, ko lahko iskreno molite, obenem pa se odpoveste sebi za Boga?MISEL/
Oče, pomagaj mi posnemati zgled tvojega Sina, ki je dal vse, da bi lahko jaz imel večno življenje, ki vključuje izkustvo intimne molitve s teboj.

Berilo

Lk 22,39–44

Ključna vrstica

Oče, če hočeš, daj, da gre ta kelih mimo mene, toda ne moja volja, ampak tvoja naj se zgodi. Lk 22,42