Mi smo eno

15. februar 2022
V majhni kmečki skupnosti novice hitro potujejo. Več let po tem, ko je banka prodala kmetijo, ki jo je imela Davidova družina več desetletij, je izvedel, da bo naprodaj. Po mnogih žrtvah in varčevanju je David prišel na dražbo in se pridružil množici skoraj 200 lokalnih kmetov. Ali bo Davidova nizka ponudba dovolj? Dal je prvo ponudbo in globoko dihal, ko je dražitelj vprašal po višjih ponudbah. Množica je ostala tiho, dokler ni zaslišala udarca kladiva. Drugi kmetje so postavili potrebe Davida in njegove družine pred svoje finančno napredovanje.
Ta zgodba o požrtvovalnem dobrem delu kmetov ponazarja način, na katerega apostol Pavel spodbuja kristjane, naj živijo. Pavel nas svari, naj se ne prilagajamo »temu svetu« (Rim 12,2), tako da bi postavljali svoje sebične želje pred potrebe drugih, in naj se ne pehamo za samoohranitev. Raje zaupajmo Bogu, da bo potešil naše potrebe, ko služimo drugim. Ko Sveti Duh prenavlja naš um, se lahko odzovemo na situacije z ljubeznijo in motivi, ki častijo Boga. Če damo druge na prvo mesto, nam lahko to pomaga, da se izognemo previsokim mislim o sebi, ko nas Bog spominja, da smo del nečesa večjega – cerkve (v. 3–4).
Sveti Duh pomaga kristjanom razumeti in izpolnjevati Sveto pismo. Daje nam moč, da nesebično dajemo in radodarno ljubimo, da lahko skupaj uspevamo kot eno.
— Xochitl Dixon

V razmislek

Kako lahko postavite potrebe drugih pred svoje? Kako je na vašo vero vplival nekdo, ki je postavil vaše potrebe pred svoje?
Oče Bog, prosim, naj se znebim svoje sebičnosti, da lahko ljubim nesebično in stojim kot eno s svojimi brati in sestrami v Kristusu.

Berilo

Rim 12,1–5

Ključna vrstica

In nikar se ne prilagajajte temu svetu, ampak se tako preobražajte z obnovo svojega uma. Rim 12,2