Lisice

18. marec 2022
Pilot ni mogel spraviti svojega čaja v nosilec za pijačo, zato ga je postavil na osrednjo konzolo. Ko je letalo naletelo na turbulenco, se je pijača polila po kontrolni plošči in izključila motor. Letalo so preusmerili in varno je pristalo, a ko se je to dva meseca kasneje ponovno zgodilo posadki druge letalske družbe, je proizvajalec spoznal, da je to problem. Letalo je stalo več kot 240 milijonov evrov, a nosilci za pijačo so bili premajhni. Ta navidezno majhna napaka je vodila v nekaj strašnih trenutkov.
Majhne podrobnosti lahko uničijo največje načrte; tako moški v Visoki pesmi spodbuja svojo ljubezen, naj polovijo »lisice, male lisice, uničevalke vinogradov«, ki uničujejo njuno ljubezen (2,15). Videl je, da so lisice preplezale zid in izkopale trto, ko so iskale grozdje. Težko jih je bilo uloviti, ker so švignile v vinograd, potem pa izginile v noč. Vendar jih ne smeta prezreti.
Kaj ogroža vaše najtesnejše odnose? Morda to niso veliki prekrški. Morda so to majhne lisice, majhna pripomba tukaj ali tam, ki načne korenino vaše ljubezni. Manjši prekrški se seštevajo in kar je bilo nekoč cvetoče prijateljstvo ali strasten zakon, je morda v nevarnosti, da bo umrlo.
Naj nam Bog pomaga uloviti male lisice! Prosite za odpuščanje in ga dajajte, kot je potrebno, da bi hranili naše vinograde v prsti navadnih dejanj pozornosti, ko nam Bog daje, kar potrebujemo.
— Mike Wittmer

V razmislek

Katere »male lisice« škodijo enemu vaših tesnih odnosov? Kaj lahko storite, da iščete odpuščanje in nov začetek v Kristusu?
Oče, naj tvoja izredna ljubezen teče skozi mene na običajne načine.

Berilo

Vp 2,3–15

Ključna vrstica

Polovite nama lisice, male lisice, uničevalke vinogradov. Vp 2,15