Kralj na osličku

10. april 2022
Bila je nedelja – dan, ki ga danes imenujemo cvetna nedelja. Nedvomno to ni bil Jezusov prvi obisk v Jeruzalemu. Kot predan Jud je šel vsako leto v mesto za tri velike praznike (Lk 2,41–42; Jn 2,13; 5,1). V zadnjih treh letih je Kristus tudi deloval in učil v Jeruzalemu. Ampak to nedeljo je bil njegov prihod v mesto radikalno drugačen.
Ko je Jezus prijezdil na osličku v Jeruzalem v času, ko je tisoče častilcev prihajalo v mesto, je bil v središču pozornosti (Mt 21,9–11). Zakaj je zasedel pomembno mesto pred tisoči ljudmi, ko se je v zadnjih treh letih namenoma držal na skrivnem? Zakaj je sprejel izjavo ljudstva, da je kralj, samo pet dni pred svojo smrtjo?
Matej pravi, da se je to zgodilo, da bi izpolnil petsto let staro preroštvo (Mt 21,4–5), da bo Božji izbrani kralj prišel v Jeruzalem: »… pravičen in zmagovit, krotak je in jezdi na osličku« (Zah 9,9; gl. tudi 1 Mz 49,10–11).
To je bil res nenavaden način, da zmagoslavni kralj pride v mesto. Zmagovalni kralji so običajno prijezdili na mogočnih žrebcih. A Jezus ni prišel na bojnem konju. To kaže, kakšen kralj je Jezus. Prišel je krotko in ponižno. Jezus ni prišel za vojno, ampak za mir, da vzpostavi mir med Bogom in nami (Apd 10,36; Kol 1,20).
— K. T. Sim

V razmislek

Kakšen kralj je Jezus za vas danes? Kako ga lahko počastite kot svojega Kralja?
Jezus, hvala, da si prišel v Jeruzalem, da odkriješ svoje mogočne in ponižne poti. Napolni moje srce s tvojim mirom.

Berilo

Mt 21,1–11

Ključna vrstica

Glej, tvoj kralj prihaja k tebi, krotak, jezdi na oslici. Mt 21,5