Izziv zvezdam

23. februar 2022
V zgodnjem dvajsetem stoletju je italijanski pesnik F. T. Marinetti začel futurizem, umetniško gibanje, ki je zavračalo preteklost, se posmehovalo tradicionalnim idejam lepote in raje poveličevalo stroje. Leta 1909 je Marinetti napisal svoj Futuristični manifest, v katerem je slavil »udarec s pestjo« in trdil: »Hočemo poveličevati vojno.« Manifest se je končal takole: »Ko stojimo na vrhu sveta, ponovno lansiramo predrzen izziv zvezdam!«
Pet let po Marinettijevem manifestu se je zares začela vojna. 1. svetovna vojna ni prinesla slave. Sam Marinetti je umrl leta 1944. Zvezde, ki so bile še vedno na svojem mestu, tega sploh niso opazile.
Kralj David je poetično prepeval o zvezdah, ampak z dramatično drugačnim pogledom. Napisal je: »Ko gledam nebo, delo tvojih prstov, luno in zvezde, ki si jih utrdil: Kaj je človek, da se ga spominjaš, sin človekov, da ga obiskuješ?« (Ps 8,4–5). Davidovo vprašanje ne kaže nevere, ampak osuplo ponižnost. Vedel je, da Bog, ki je ustvaril širno vesolje, resnično skrbi za nas. Opazi vsako podrobnost o nas – dobro, slabo, ponižno, predrzno – celo absurdno.
Nesmiselno je izzivati zvezde. Pač pa nas zvezde izzivajo, da slavimo svojega Stvarnika.
— Tim Gustafson

V razmislek

Katerih trenutnih filozofij ali gibanj se spomnite, ki ne dajejo prostora Bogu? Kaj vas spominja na vašega Stvarnika in kako vas to spodbudi, da ga slavite?
Nebeški Oče, tvojo ljubezen do mene priznavam s čustvi čudenja, občudovanja in ponižnosti. Kdo sem jaz? Hvala, da me ljubiš!

Berilo

Ps 8

Ključna vrstica

Kaj je človek, da se ga spominjaš? Ps 8,5