Izberi proslavljanje

28. februar 2022
Pisateljica Marilyn McEntyre opisuje, kako se je od prijateljice naučila, da je »nasprotje zavisti proslavljanje.« Kljub telesni invalidnosti in kronični bolečini, ki je omejila njeno sposobnost razvijanja talentov na način, kot je upala, je bila nekako sposobna edinstveno utelesiti veselje in proslavljati z drugimi, tako da je prinašala »cenjenje v vsako srečanje«, preden je umrla.
Ta vpogled – »nasprotje zavisti je proslavljanje« – ostaja z menoj, spominja me na prijatelje v mojem življenju, ki živijo to globoko in pristno veselje za druge brez primerjanja.
Zavist je past, v katero lahko hitro pademo. Hrani se z našimi najglobljimi ranljivostmi, ranami in strahovi, šepeta nam, da ko bi bili vsaj bolj takšni in takšni, se ne bi borili in se ne bi počutili slabo.
Tako kot je Peter spomnil nove verujoče v 1 Pt 2, je edini način, da »se znebimo« laži, ki nam jih govori zavist, da smo globoko ukoreninjeni v resnici, da »smo okusili«, globoko izkusili, »da je Gospod dober« (v. 1–3). Peter naroča: »… se goreče in iz čistega srca ljubíte med seboj« (1,22), ker poznamo pravi vir našega veselja – »živo in večno Božjo besedo« (v. 23).
Primerjanju se lahko odpovemo, ko se spomnimo, kdo smo v resnici – »izvoljeni rod, …, ljudstvo za Božjo last, …, ki vas je poklical iz teme v svojo čudovito luč« (2,9).
— Monica La Rose

V razmislek

Kateri zgledi veselja brez primerjanja so vplivali na vaše življenje? Kako vas spominjanje na vaše mesto v Kristusovem telesu osvobodi potrebe, da bi se primerjali z drugimi?
Ljubeči Bog, vir vsega dobrega, pomagaj mi, da se znebim laži zavisti, takšnih laži, ki mi odvzamejo veselje in povzročijo trohnobo v mojih kosteh. Pomagaj, da bom namesto tega proslavljal neštete čudovite darove življenja v tvojem kraljestvu.

Berilo

1 Pt 2,1–3.9–10

Ključna vrstica

Zdravo srce je telesu življenje, ljubosumje pa je trohnoba v kosteh. Prg 14,30