»In bila je noč«

14. april 2022
Roman Elija Wiesla Night [Noč] nas sooči z grozotami holokavsta. Na podlagi svojih izkušenj Wiesel v svoji pripovedi obrne svetopisemsko zgodbo iz 2 Mz. Medtem ko je Mojzes z Izraelci pobegnil pred suženjstvom ob prvi pashi (2 Mz 12), Wiesel govori o tem, da so judovske voditelje prijeli po pashi.
Da ne bi kritizirali Wiesla in njegovo temno ironijo, pomislite, da Sveto pismo vsebuje podoben zaplet zgodbe. V pashalni noči Jezus, od katerega pričakujejo, da bo osvobodil Božje ljudstvo trpljenja, dovoli, da ga primejo tisti, ki ga bodo kasneje ubili.
Janez nas pripelje do svetega prizora pred Jezusovim prijetjem. »Vznemirjen v duhu« nad tem, kar ga je čakalo, je Jezus pri zadnji večerji napovedal svoje izdajstvo (Jn 13,21). Potem pa je v dejanju, ki ga komaj lahko dojamemo, ponudil svojemu izdajalcu kruh. V zgodbi je zapisano: »Ko je torej [Juda] vzel tisti grižljaj, je šel takoj ven; bila pa je noč« (v. 30). Začela se je odvijati največja krivica v zgodovini, Jezus pa je izjavil: »Zdaj je Sin človekov poveličan in Bog je poveličan v njem« (v. 31). Čez nekaj ur bodo učenci izkusili paniko, poraz in malodušnost. Jezus pa je videl, da Božji načrt poteka tako, kot mora.
Ko se zdi, kot da tema zmaguje, se lahko spomnimo, da se je Bog srečal s svojo temno nočjo in jo premagal. On hodi z nami. Ne bo vedno noč.
— Tim Gustafson

V razmislek

Kdaj ste izkusili paniko, izgubo upanja in obup? Kako bi opisali, kako ste se počutili, potem ko ste prišli iz te temne izkušnje?
Hvala ti, Jezus, da si imel pred očmi načrt svojega Očeta, ko si šel skozi vse korake do križa. Hvala, da si premagal smrt za nas.

Berilo

Jn 13,21–32

Ključna vrstica

Ko je torej [Juda] vzel tisti grižljaj, je šel takoj ven; bila pa je noč. Jn 13,30