Hvaležnost ob dnevu zemlje

22. april 2022
Dan zemlje 22. aprila je vsakoleten dogodek. V zadnjih letih je več kot milijarda ljudi v približno dvesto državah sodelovala v izobraževalnih in storitvenih aktivnostih. Vsako leto se ob dnevu zemlje spomnimo, kako pomembno je skrbeti za naš čudoviti planet. Vendar je ukaz, naj skrbimo za okolje, veliko starejši kot ta vsakoletni dogodek – sega nazaj vse do stvarjenja.
V 1 Mz izvemo, da je Bog ustvaril celotno vesolje in oblikoval zemljo kot kraj, kjer bodo živeli ljudje. Ni naredil samo gorskih vrhov in razkošnih dolin, ampak je ustvaril tudi edenski vrt, čudovit kraj, ki je nudil svojim prebivalcev hrano, zavetje in lepoto (1 Mz 2,8–9).
Potem ko je vdihnil življenje v svojo najpomembnejšo stvaritev, človeka, ga je Bog postavil v ta vrt (v. 8, 22) in mu dal nalogo, naj ga obdeluje in varuje (v. 15). Ko sta bila Adam in Eva izgnana iz raja, je postala skrb za Božje stvarstvo težja (3,17–19), a Bog sam vse do danes skrbi za naš planet in njegova bitja (Ps 65,10–14) in nam naroča, naj ravnamo enako (Prg 12,10).
Najsi živimo v natrpanih mestih ali na podeželju, lahko vsi skrbimo za področja, ki nam jih je Bog zaupal. Ko skrbimo za zemljo, naj bo to dejanje hvaležnosti Bogu za ta čudoviti planet.
— Lisa M. Samra

V razmislek

Kateri del stvarstva vam jemlje dih? Kako lahko skrbite za del zemlje, ki vam jo je Bog zaupal?
Stvarnik Bog, zaupal si nam čudovit planet, ki me ohranja in osuplja. Prosim, pomagaj mi, da se bom odzval na tvoj dar tako, da bom skrbel zanj kot način izražanja hvaležnosti za tvojo skrb.

Berilo

1 Mz 2,4–10.15

Ključna vrstica

Gospod Bog je vzel človeka in ga postavil v edenski vrt, da bi ga obdeloval in varoval. 1 Mz 2,15