Duhovna diagnoza

29. april 2022
Kemoterapija je zmanjševala tumor v tastovi trebušni slinavki, dokler ga ni nehala zmanjševati. Ko je začel tumor ponovno rasti, je imel pred seboj odločitev o življenju ali smrti. Vprašal je zdravnika: »Ali naj še jemljem to kemoterapijo ali poskusim kaj drugega, mogoče drugačno zdravilo ali obsevanje?«
Judovo ljudstvo je bilo pred podobnim vprašanjem življenja ali smrti. Utrujeni od vojne in lakote so se spraševali, ali je njihov problem preveč malikovanja ali ne dovolj malikovanja. Sklenili so, da bi morali več žrtvovati lažnemu bogu in videti, ali jih bo zaščitil in jim dal blaginjo (Jer 44,17).
Jeremija je rekel, da so zelo napačno ocenili svojo situacijo. Njihov problem ni bil pomanjkanje predanosti malikom; njihov problem je bil, da so jih imeli. Preroku so rekli: »V tem, kar si nam govoril v Gospodovem imenu, te ne bomo ubogali« (v. 16). Jeremija je odgovoril: »Ker ste zažigali kadilo in grešili proti Gospodu, ker niste poslušali Gospodovega glasu in niste ravnali po njegovi postavi, po njegovih zakonih in pričevanjih, zato vas je zadela ta nesreča, kakor je ta dan« (v. 23).
Tako kot Juda smo lahko v skušnjavi, da omalovažujemo grešne odločitve, ki so nas spravile v težave. Problemi v odnosih? Lahko smo bolj nepremišljeni. Finančne težave? Zapravili bomo pot do sreče. Odrinjeni? Tudi mi bomo enako brezobzirni. A maliki, ki so prispevali k našim problemom, nas ne morejo rešiti. Samo Jezus nas lahko spravi iz težav, ko se obrnemo nanj.
— Mike Wittmer

V razmislek

Kateri osebni problem vas muči in kako ste v skušnjavi, da bi se nanj odzvali na grešen način? Kaj mislite, da bi Jezus želel, da naredite?
Jezus, raje bi, da mi spodleti s teboj, kot da uspem brez tebe.

Berilo

Jer 44,16–18.20–23

Ključna vrstica

V tem, kar si nam govoril v Gospodovem imenu, te ne bomo ubogali. Jer 44,16