Državljani nebes

12. maj 2023
Moji otroci imajo po dva potna lista – enega države, kjer živimo, in enega države mojega rojstva. So državljani Združenega kraljestva in ZDA, a z možem jih opominjava, da je njihovo primarno državljanstvo v nebesih.
Apostol Pavel je govoril o tem državljanstvu v svojem pismu cerkvi v Filipih, sestavljeni iz mnogih rimskih državljanov, ki so se naselili v rimski koloniji. Pisal je tistim, ki so upravičeni do koristi in privilegijev vladajoče moči, in jih poklical k višji vdanosti. Želel si je, da bi prenesli prakse svojega nebeškega državljanstva v svoj zemeljski obstoj, da jim ne bi vladala njihova poželenja ali želje. Želel je, da se pokažejo kot ljudje, ki jih je spremenilo življenje v Kristusu.
Državljanstvo nebes od drugih ločuje tiste, ki verujejo v Kristusa. Z možem sva otrokom razložila, ko so spraševali, zakaj zvečer molimo ali redno hodimo v cerkev. Kot starši želimo, da bi naši otroci popolnoma predali svoje srce Bogu in da jih bo določal njihov nebeški potni list.
Ob našem hrepenenju po Božjem kraljestvu se morda včasih počutimo, kot da ne pripadamo. Prosimo lahko Boga, naj nam pomaga živeti z milostjo skozi te občutke nepovezanosti, medtem ko širimo njegovo ljubezen in resnico.
— Amy Boucher Pye

V razmislek

Komu prisegate svojo zvestobo? Določenemu športnemu moštvu? Dobri hrani? Knjigam, ki jih berete? Kako vaše nebeško državljanstvo prekosi vse druge vezi?
Bog vseh narodov, pomagaj mi, da se bom podvrgel tvojemu gospostvu na vsakem področju svojega življenja. Želim ti služiti v celoti in z edinostjo srca.

Berilo

Flp 3,17–4,1

Ključna vrstica

Naša domovina pa je v nebesih, od koder tudi pričakujemo odrešenika, Gospoda Jezusa Kristusa. Flp 3,20