Del družine

26. februar 2022
Downton Abbey je bila priljubljena britanska televizijska drama, ki je spremljala namišljeno družino Crawley, ki je krmarila skozi spreminjajočo se družbeno strukturo v zgodnjem 20. stoletju v Angliji. Eden izmed ključnih likov, Tom Branson, je na začetku delal kot družinski šofer, potem pa je šokiral vse, ko se je poročil z najmlajšo Crawleyjevo hčerko. Po obdobju izgnanstva se je mladi par vrnil na posestvo Downton Abbey in Tom je postal del družine ter pridobil dostop do pravic in privilegijev, ki jih kot njihov zaposleni ni imel.
Tudi mi smo bili nekoč »tujci in priseljenci« (Ef 2,19) in smo bili izključeni iz pravic, danih tistim, ki so del Božje družine. A zaradi Jezusa smo vsi verniki, ne glede na naše ozadje, spravljeni z Bogom in imenovani »domačini pri Bogu« (v. 19).
Biti član Božje družine prinaša neverjetne pravice in privilegije. Bogu se lahko približamo »v popolnem zaupanju po veri vanj« (3,12) in uživamo neomejen, neoviran dostop do Boga. Postanemo del večje družine, skupnosti vere, ki nas podpira in spodbuja (2,19–22). Člani Božje družine imamo privilegij, da pomagamo drug drugemu dojeti obsežnost Božje radodarne ljubezni (3,18).
Zaradi strahu ali dvoma bi se zlahka počutili kot izobčenci, kar bi nam preprečilo poln dostop do prednosti tega, da smo del Božje družine. A prisluhnite še enkrat resničnosti Božjega brezplačnega in radodarnega daru ljubezni in ga sprejmite (2,8–10) ter uživajte v čudežu, da smo njegovi.
— Lisa M. Samra

V razmislek

Katere so še druge prednosti, da smo domačini pri Bogu? Kako se lahko danes približate Bogu v zaupanju, ker veste, da ste eden izmed njegovih otrok?
Nebeški Oče, hvala, da si me sprejel v svojo družino in mi dal vse pravice in privilegije, ki sodijo k temu, da sem Božji otrok.

Berilo

Ef 2,19–22

Ključna vrstica

Potemtakem niste več tujci in priseljenci, temveč sodržavljani svetih in domačini pri Bogu. Ef 2,19