Dar spreobrnitve

14. maj 2022
»Ne! Tega nisem naredil!« Jane je poslušala zanikanje svojega najstnika z upadajočim srcem, saj je vedela, da ne govori resnice. Zmolila je molitev, v kateri je prosila Boga za pomoč, preden je ponovno vprašala Simona, kaj se je zgodilo. Še naprej je zanikal, da laže, dokler ni končno dvignila roke v obupu. Rekla je, da potrebuje odmor, in se odpravila stran, ko je na rami začutila roko in slišala njegovo opravičilo. Odzval se je na prepričevanje Svetega Duha in se pokesal.
V starozavezni knjigi preroka Joela je Bog poklical svoje ljudstvo k resničnemu kesanju za njihove grehe, ko jih je povabil, naj se z vsem srcem vrnejo k njemu (2,12). Bog ni iskal zunanjih dejanj kesanja, ampak da bi zmehčali svojo otrdelo držo: »Pretrgajte svoja srca, ne oblačil.« Joel je opomnil Izraelce, da je Bog »milostljiv in usmiljen, počasen v jezi in bogat v dobroti« (v. 13).
Morda nam je težko priznati svoje napake, saj v svoji prevzetnosti ne želimo priznati svojih grehov. Mogoče smo si izmislili resnico in opravičujemo svoja dejanja, da je bila to samo »majhna, neškodljiva laž«. A ko upoštevamo Božje nežno, a trdno spodbudo, naj se spreobrnemo, nam bo odpustil in nas očistil vseh grehov (1 Jn 1,9). Lahko smo brez krivde in sramu, saj vemo, da nam je bilo odpuščeno.
— Amy Boucher Pye

V razmislek

Kako ste se počutili, ko ste izrekli »majhno, neškodljivo laž«? Kako ste se ob spoznanju, kaj ste storili, zavedli in se nazadnje pokesali?
Gospod Jezus Kristus, umrl si na križu, da bi lahko jaz živel v sožitju s teboj in Očetom. Naj sprejmem tvoj dar ljubezni, ko govorim resnicoljubno.

Berilo

Jl 2,12–14

Ključna vrstica

Pretrgajte svoja srca, ne oblačil. Vrnite se h Gospodu, svojemu Bogu, kajti milostljiv je in usmiljen. Jl 2,13