Božja ambasada

31. marec 2022
Ludmilla, 82-letna vdova, je razglasila svoj dom na Češkem za »Ambasado nebeškega kraljestva« z besedami: »Moj dom je podaljšek Kristusovega kraljestva.« Sprejema tujce in prijatelje, ki trpijo in so v stiski, z ljubečo gostoljubnostjo, včasih jim zagotovi hrano in prenočišče – vedno z usmiljenim duhom in v molitvah. Zanaša se na navdih Svetega Duha, da ji bo pomagal poskrbeti za obiskovalce, in uživa v načinih, kako Bog odgovarja na njene molitve.
Ludmilla služi Jezusu, tako da odpira svoj dom in srce v nasprotju s pomembnim verskim voditeljem, kjer je Jezus neko soboto večerjal. Jezus je rekel temu učitelju postave, naj povabi »uboge, pohabljene, hrome, slepe« na svoj dom – in ne tistih, ki bi mu lahko povrnili (Lk 14,13). Medtem ko Jezusove pripombe namignejo, da je farizej gostil Jezusa iz prevzetnosti (v. 12), Ludmilla toliko let kasneje vabi ljudi v svoj dom, da bi bila »orodje Božje ljubezni in njegove modrosti.«
Če služimo drugim s ponižnostjo, je to en način, kako smo lahko »predstavniki nebeškega kraljestva,« kot pravi Ludmilla. Najsi lahko zagotovimo posteljo za tujce ali ne, lahko damo potrebe drugih pred svoje na različne in ustvarjalne načine. Kako bomo razširili Božje kraljestvo v našem delu sveta danes?
— Amy Boucher Pye

V razmislek

Kaj mislite, kako se je odzval farizej, ko mu je Jezus rekel, naj ravna drugače? Kaj radi naredite, da bi se ljudje počutili dobrodošli?
Jezus, hvala, da paziš na tiste, ki so v stiski. Pomagaj mi, da ti bom bolj podoben, da bom skrbel za druge in jim izkazoval tvojo ljubezen.

Berilo

Lk 14,7–14

Ključna vrstica

Nasprotno, kadar prirejaš gostijo, povabi uboge, pohabljene, hrome, slepe, in blagor tebi. Lk 14,13–14