Konfirmacijski tabor 2018 »Si ovca ali kozel?«

Izpraševanje konfirmandov
1. julij, 2018
Mladinski večer v ECOMS
6. julij, 2018

Konfirmacijski tabor 2018 »Si ovca ali kozel?«

20180703_113050
20180703_184150
20180703_152502
20180703_152502

Letošnji konfirmandi ECO MS so se od 3. do 5. julija družili s prijatelji iz S. Irske na konfirmacijskem taboru na Hodošu. S konfirmandi smo v pripravi na svečani del konfirmacije (8. 7.2018) razmišljali o Identiteti. V uvodnih predavanjih in razmišljanju v majhnih skupinah smo govorili o identiteti Boga in o Njegovem načrtu za naša življenja. Pogovor o identiteti smo nadaljevali z razmišljanjem o naši lastni identiteta na podlagi svetopisemskega odlomka iz Matejevega evangelija 25, 31-46:

»Ko pride Sin človekov v svojem veličastvu in vsi angeli z njim, takrat bo sédel na prestol svojega veličastva. Pred njim bodo zbrani vsi narodi in ločil bo ene od drugih, kakor pastir loči ovce od kozlov.  Ovce bo postavil na svojo desnico, kozle pa na levico.  Tedaj bo kralj rekel tistim, ki bodo na desnici: ›Pridite, blagoslovljeni mojega Očeta! Prejmite v posest kraljestvo, ki vam je pripravljeno od začetka sveta! Kajti lačen sem bil in ste mi dali jesti, žejen sem bil in ste mi dali piti, tujec sem bil in ste me sprejeli, nag sem bil in ste me oblekli, bolan sem bil in ste me obiskali, v ječi sem bil in ste prišli k meni.‹ Tedaj mu bodo pravični odgovorili: ›Gospod, kdaj smo te videli lačnega in te nasitili ali žejnega in ti dali piti? Kdaj smo te videli tujca in te sprejeli ali nagega in te oblekli? Kdaj smo te videli bolnega ali v ječi in smo prišli k tebi?‹  Kralj jim bo odgovoril: ›Resnično, povem vam: Kar koli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili.‹  Tedaj poreče tudi tistim, ki bodo na levici: ›Proč izpred mene, prekleti, v večni ogenj, ki je pripravljen hudiču in njegovim angelom!  Kajti lačen sem bil in mi niste dali jesti, žejen sem bil in mi niste dali piti,  tujec sem bil in me niste sprejeli, nag sem bil in me niste oblekli, bolan sem bil in v ječi in me niste obiskali.‹  Tedaj bodo tudi ti odgovorili: ›Gospod, kdaj smo te videli lačnega ali žejnega ali tujca ali nagega ali bolnega ali v ječi in ti nismo postregli?‹ Tedaj jim bo odgovoril: ›Resnično, povem vam: Kolikor niste storili enemu od teh najmanjših, tudi meni niste storili.‹ Ti pojdejo v večno kazen, pravični pa v večno življenje.«

Vsi prisotni smo bili izzvani, da resnično razmislimo o prebranih besedah ob naslednjem vprašanju: Kdo si ti, oziroma kakšna je tvoja identiteta? Si ovca ali kozel?

Podrobneje smo spoznali Božji načrt odrešenja po edinorojenem Božjem Sinu Jezusu Kristusu. On je zaradi svoje globoke ljubezni do nas trpel, umrl in ponovno vstal od mrtvih, da bi lahko vsak izmed nas, ki verujemo, imel odnos z Bogom in večno življenje. Konfirmacijski tabor smo zaključili z razmišljanjem o ceni predanosti Kristusu; torej o tem, kaj pomeni postaviti Kristusa na prvo mesto v svojem življenju. Spoznali smo, da nas tudi v tem Kristus ni pustil samih. Da bi lažje živeli predano krščansko življenje in izpolnili svojo vlogo kot Kristusovi učenci, nam Bog pomaga predvsem na dva načina. Bog nam je dal pomočnika, Svetega Duha, ki nam pomaga ljubiti Boga in izpolnjevati Njegove zapovedi, ter cerkev, kjer smo kot skupina posameznikov povezani po Svetem Duhu, ljubimo drug drugega in drug drugemu stojimo ob strani.

Poleg dopoldanskih in popoldanskih predavanj in razmišljanju o Božji besedi v majhnih skupinah, smo se konfirmandi, učitelji in gostje iz S. Irske družili ob družabnih igrah in športnih dejavnostih. V sredo popoldan sta nas na taboru obiskali Satja in Mia iz mariborskega športnega kluba Ultimate Frisbee, ki sta nam igro ultimate frisbee tudi podrobneje predstavili ter jo skupaj z nami odigrali. Emma nas je naučila, kako speči prave britanske »scones«. Scones so tradicionalni kolački, ki jih Britanci jedo ob svojem, skoraj obveznem popoldanskem čaju. Za umetniške duše je bilo posebno doživetje ustvarjanje z brivsko peno, kaligrafija in odtiskovanje s pomočjo pečatov.

Vsi skupaj smo se utrujeni, a polni novih spoznanj in doživetij v četrtek vrnili v Mursko Soboto. Verjamemo, da konfirmacijski tabor in opravljena konfirmacija ni zaključek, temveč le eden izmed korakov na naši skupni poti z Gospodom.

Liljana Kerčmar